Wykładziny

Wykładziny PCW heterogeniczne

VOYAGER aranżacja
VOYAGER 516-02 VOYAGER 516-02
VOYAGER 516-09 VOYAGER 516-09
VOYAGER 552-01 VOYAGER 552-01
VOYAGER 552-02 VOYAGER 552-02
VOYAGER 552-04 VOYAGER 552-04
VOYAGER 552-17 VOYAGER 552-17
VOYAGER 580-02 VOYAGER 580-02
VOYAGER 580-03 VOYAGER 580-03
VOYAGER 591-01 VOYAGER 591-01
VOYAGER 591-02 VOYAGER 591-02
VOYAGER 591-04 VOYAGER 591-04
VOYAGER 604-01 VOYAGER 604-01
VOYAGER 608-01 VOYAGER 608-01
VOYAGER 608-02 VOYAGER 608-02
VOYAGER 608-03 VOYAGER 608-03

Wykładzina PCW VOYAGER

Opis

Heterogeniczna (wielowarstwowa) wykładzina podłogowa z PCW przeznaczona do zastosowań przemysłowych (klasa użytkowa 42) o umiarkowanej intensywności użytkowania oraz w obiektach użyteczności publicznej o bardzo dużym natężeniu ruchu (klasa użytkowa 34) jak również i w zastosowaniach domowych. Wykładzina o całkowitej grubości 2,20 mm, z warstwą użytkową o grubości 0,55 mm wykonaną z wykorzystaniem technologii INVERTECH.

Parametry:
Konstrukcja: heterogeniczna (wielowarstwowa)
Grubość całkowita: 2,2 mm
Grubość warstwy uzytkowej: 0,55 mm
Klasyfikacja użytkowa: 34 / 42
Klasyfikacja ogniowa: Bfl s-1